מכרזים והצעות עבודה

קול קורא לאמנים להצגות אורחות לפסטיבל הקרון הבינ"ל 2023

קול קורא  |  פורסם בתאריך: 10.01.23

 

https://traintheater.co.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C-13-17082023