חדשות ופרסומים

עיינו בטיוטות תיקוני מבחנים בתחומי הקולנוע והמחול

11 אוקטובר 2021

להלן טיוטות תיקון מבחנים שפרסם משרד התרבות לעיונכם:

לעיון בתיקוני תבחינים בתחום הקולנוע לחץ כאן
לעיון בתיקוני תבחינים בתחום המחול לחץ כאן