חדשות ופרסומים

פרסי שר התרבות והספורט בתחום היצירה הספרותית העברית לשנת 2021

31 אוגוסט 2021

תאריך אחרון להגשה: 30.09.2021

משרד התרבות והספורט מזמין יוצרים להגיש מועמדות לפרסי היצירה מטעם ראש הממשלה לשנת 2021

הפרס מיועד ליוצרים בתחומי הספרות, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע. במסגרת זו יוענקו הפרסים בשבעה תחומים:

פרס למשוררים בראשית דרכם

לעידוד משוררים כותבי עברית בתחילת דרכם.
הפרס מיועד לשמונה משוררים לכל היותר, אשר פרסמו ספר שירה אחד, ועד כה טרם זכו בפרס זה.
גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 20,000 ₪ לכל זוכה.

פרס לסופרים בראשית דרכם

לעידוד סופרים כותבי עברית בתחילת דרכם.
הפרס מיועד לשמונה סופרים לכל היותר, אשר פרסמו ספר אחד, ועד כה טרם זכו בפרס זה.
גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 25,000 ₪ לכל זוכה

פרס להוצאת ספרי ביכורים לאור

לעידוד הוצאה לאור של ספרי ביכורים בעברית, ברמה ספרותית גבוהה במיוחד.
הפרס מיועד עבור הוצאה לאור, על ידי תאגיד רשום בישראל, עבור עד שמונה ספרים לכל היותר, עבור סופרים אשר עד כה טרם פרסמו כל ספר בסוגות שירה, ספרות, הגות או ביקורת ספרותית.
גובה הפרס בגין כל ספר יעמוד בשנת 2021 על 20,000 ₪.

פרס להוצאת ספרי מופת לאור

לעידוד הוצאה לאור של ספרי מופת בתחום הפרוזה והשירה העברית.
הפרס מיועד עבור הוצאה לאור, על ידי תאגיד רשום בישראל, עבור עד שלושה ספרי מופת מן הקלאסיקה של הספרות העברית.
גובה הפרס בגין כל ספר יעמוד בשנת 2021 על 12,000 ₪.

פרס לעריכה ספרותית
לקידום מצוינות בתחום העריכה הספרותית בשפה העברית.
הפרס מיועד השנה לעורך ספרותי אחד של ספרות מקור בשפה העברית, אשר טרם זכה בפרס זה עד כה.
גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 30,000 ₪ לזוכה יחיד.

פרס היצירה למתרגמים
לקידום היצירה בתחום תרגום הספרות היפה לעברית.
הפרס מיועד לארבעה מתרגמי ספרות יפה לסוגיה, מכל שפה זרה לעברית, אשר לא זכה בפרס ב- 8 שנים הקודמות, או בפרס תרגום ממקור ממלכתי בשנה החולפת.
גובה הפרס הכולל יעמוד בשנת 2021 על 110,000 ש"ח, אשר יחולקו באופן שווה בין הזוכים, ולכל היותר עד 40,000 ₪ לזוכה.

פרס היצירה הספרותית העברית לילדים ונוער ע"ש דבורה עומר

הפרסים ע"ש דבורה עומר יינתנו כאות הוקרה לסופרים ישראלים על

• מפעל חיים על כתיבת ספרות ילדים בשפה העברית – גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 25,000 ₪ לזוכה יחיד
• מפעל חיים על כתיבת ספרות לנוער בשפה העברית – גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 25,000 ₪ לזוכה יחיד
• עד ארבעה זוכים לכל היותר בגין כתיבת ספר ילדים בשפה העברית, שיצא לאור בחמש השנים האחרונות – גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 עד 20,000 ₪ לכל זוכה.
• עד ארבעה זוכים לכל היותר בגין כתיבת ספר נוער בשפה העברית, שיצא לאור בחמש השנים האחרונות – גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 25,000 ₪ לכל זוכה.

תקנון הפרס, תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט (להלן – "התקנון הכללי") שחל על הליך זה, וטפסי מועמדות ניתן להורדה מתחתית עמוד זה. כמו כן, ניתן לפנות למפיקה מטעם משרד התרבות והספורט – אורנית בן-דרור, הפקת "אירועים שנוגעים", באמצעות דוא"ל sifrutfor2021@gmail.com .

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: יום חמישי, כ"ד בתשרי תשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.

את טופס בקשת המועמדות, בכלל זה שאלון מלא וחתום, הנמקה מקצועית ועותק יצירות שבגינן מוגשת המועמדות, יש להגיש בארבעה עותקים ולהחזיר בהתאם להנחיות המפורטות בטופס ובהתאם לתקנון לאורית בן דרור, אירועים שנוגעים, ת.ד. 1714 אבן יהודה, מיקוד 405-3142, בציון שם הפרס.

הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות מלאים התקבלו בפועל במשרדי חברת ההפקות בכתובת הדואר המפורטת לעיל באמצעות שליח. לא יתקבלו טפסים אשר יועברו דרך דואר אלקטרוני. בקשות שתגענה לאחר המועד הנ"ל, בקשות שאינן מלאות או שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת הפרס. באחריות המועמד לוודא שטפסי הגשת המועמדות התקבלו במלואם במשרדי חברת ההפקות עד לתאריך האמור. האמור בהודעה זו הינו לצורך מידע בלבד. כל ההליכים להענקת הפרס, בכלל זה תנאי הגשת המועמדות, מתנהלים על פי הוראות תקנון הפרס והתקנות הכללי (להלן – "התקנונים") ובכפוף להוראותיהם. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין התקנונים, יקבע האמור בתקנונים. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

בשנה ללא תקציב מדינה מאושר, התמיכה בפרסים מותנית בזמינות תקציבית ומימונית, ובאישור ועדת חריגים בחשכ"ל.

קישור להודעה כולל מסמכים להורדה
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/literature_award_2021