חדשות ופרסומים

פרס היצירה מטעם ראש הממשלה לקומפוזיטורים לשנת 2021

31 אוגוסט 2021

תאריך אחרון להגשה: 30.09.2021

משרד התרבות והספורט מזמין קומפוזיטורים להגיש מועמדות לפרסי היצירה מטעם ראש הממשלה לשנת 2021

הפרס מיועד לקומפוזיטורים היוצרים בתחום המוזיקה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר לפחות שתי יצירות משמעותיות ובעלות היקף סביר, פרי עטם, בוצעו במהלך העשור האחרון. במסגרת זו יוענקו שישה פרסים: חמישה פרסים לקומפוזיטורים בתחומי המוזיקה האומנותית הקונצרטנטית, ופרס אחד ליוצר בתחום הג'אז.

ניתן להגיש מועמדות רק לאחד התחומים באותה שנה. לא יזכה בפרס קומפוזיטור אשר זכה בפרס ראש הממשלה (פרס כללי או פרס בתחום הג'אז) ב- 10 השנים האחרונות (קרי בשנים 2020-2011), או שלוש פעמים סה"כ. גובה הפרס יעמוד בשנת 2021 על 40,000 ₪.

תקנון הפרס, תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט (להלן – "התקנון הכללי") שחל על הליך זה, וטפסי מועמדות ניתנים להורדה מתחתית עמוד זה. כמו כן, ניתן לפנות למפיקה מטעם משרד התרבות והספורט, אורנית בן-דרור, הפקת "אירועים שנוגעים", באמצעות דוא"ל musicgo2021@gmail.com .

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: יום חמישי, כ"ד בתשרי תשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.

הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת המועמדות מלאים בקובץ PDF מאוגד אחד התקבלו בפועל במשרדי חברת ההפקות בכתובת הדוא"ל המפורטת לעיל. בקשות שתגענה לאחר המועד הנ"ל, בקשות שאינן מלאות או שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת הפרס. באחריות המועמד לוודא שטפסי הגשת המועמדות התקבלו במלואם במשרדי חברת ההפקות עד לתאריך האמור.

האמור בהודעה זו הינו לצורך מידע בלבד. כל ההליכים להענקת הפרס בכלל זה תנאי הגשת המועמדות, מתנהלים על פי הוראות תקנון הפרס והתקנון הכללי (להלן – "התקנונים") ובכפוף הוראותיהם. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין התקנונים, יקבע האמור בתקנונים. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

מתן התמיכה בפועל כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2021, או להקצאת תקציב ייעודי במסגרת התקציב ההמשכי על פיו פועלת הממשלה הנוכחית, זמינות מימונית ואישור ועדת חריגים בחשכ"ל.

קישור להודעה עם טפסים להורדה
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/composers_prize_2021