חדשות ופרסומים

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים ופעילות אמנותית בארץ עבור יוצרים עצמאיים לשנת 2021

31 אוגוסט 2021

קרן מענקים ליוצרים עצמאיים

תאריך אחרון להגשה: 07.10.2021

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים ופעילות אמנותית בארץ עבור יוצרים עצמאיים לשנת 2021

משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד"), קורה ליוצרים עצמאיים בתחומי אומניות הבמה והאומנות הפלסטית להגיש הצעות לקבלת מענקים בסכומים שינועו בין 10,000 ₪ – 100,000 ₪ לכל יוצר, ובלבד שאלו עמדו בתנאים שנקבעו במסמכי הקול קורא.

מטרות הקול קורא

לסייע לאומנים בתחומי אומניות הבמה והאומנות הפלסטית לקדם את עצמם ואת יצירותיהם לטובת קידום הפעילות האומנותית והתרבותית בישראל ומחוצה לה. מתן מענה לאוכלוסיות יעד הסובלות מתת מימון וייצוג תרבותי והם: החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה והחברה החרדית (להלן: "קבוצות בעלות ייחוד תרבותי"). מענה למטרה זו יינתן באמצעות מתן עדיפות בתנאי הזכייה במענקי הקרן במטרה להגביר את הנגישות להשקעה ישירה ביצירות.

תחומי פעילות התרבות בהם תבוצע הפעילות

הפעילות תתמקד בארבעה תחומי בתחום התרבות האומנות, כמפורט להלן: מחול, תיאטרון ופרינג', מוסיקה ואומנות פלסטית.

לוחות הזמנים

• המועד האחרון להגשת הבקשות לקרן – עד ליום חמישי, א' בחשוון תשפ"ב, 7 באוקטובר 2021.
• המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה – עד ליום ראשון, ו' בתשרי תשפ"ב, 12 בספטמבר 2021
• מועד המענה לשאלות ההבהרה – עד ליום חמישי, י"ז בתשרי תשפ"ב, 23 בספטמבר 2021.

לפרטים נוספים והגשת בקשות לחצו כאן

קישור להודעה
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant_fund_for_independent_creators