חיזוק ופיתוח תרבות ואמנות בישראל

מטרת הפורום הינה לחזק את מעמדה של התרבות כתשתית חיונית בסיסית של החברה, להגדיל את התקציב של התרבות בהתאם לאמנת אונסקו, ולרמה הנהוגה ברוב מדינות אירופה בהם תקציב התרבות עומד על 1% מתקציב המדינה

מכרזים והצעות עבודה