Search
Close this search box.

הנחיות לבטיחות בעבודה

פרויקט זה עוסק בהכשרות ופיתוח חוברת הנחיות (מנחה) לבטיחות בעבודה של טכנאי במה, צוותים טכניים, שחקנים וצוותי תפעול נוספים על במה וסביבתה, במשימות כגון הקמת תפאורה, הכנת הבמה ואחורי הקלעים, שימוש באביזרים ופירוטכניקה במופע, שימוש במתקני במה ואלמנטים מורכבים וזאת באולמות וחללים סגורים המיועדים להופעות.

המטרה היא שהפרויקט והחוברת שפותחה, יביאו להבנה טובה יותר של דרישות הבטיחות, דרישות כל דין ורכישת כלים המאפשרים זיהוי סיכונים ויצירת סביבת עבודה בטוחה יותר.

במקביל להכנת החוברת, התקיימו הכשרות מקצועיות בכל הארץ שהניחו תשתית לשיטות עבודות בטוחות יותר, זיהוי והערכת סיכונים, ארגון סביבות העבודה השונות, דרישות סף מקצועיות הן באולמות הבית ובאולמות מארחים, אחריות אישית, ניהולית ומקצועית, מניעת תאונות – כל זאת על מנת לשפר את תרבות הבטיחות.

הפרויקט נעשה בשיתוף איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות וקרן מנוף של הביטוח הלאומי.

להזמנת  הכשרות באולמות ומרכזי תרבות יש לפנות לדוא"ל: iris@forumtarbut.org.il