מטרות ותחומי פעילות

פורום מוסדות התרבות הוקם בשנת 2007 וחברים בו כיום למעלה מ- 150 מוסדות וגופי תרבות ואמנות מכול התחומים ומכל רחבי הארץ. הפורום הוא גוף משפטי מלכ"ר. המוסדות וגופי התרבות הם החברים בעמותה ונציגיהם  משתתפים באסיפה הכללית וחברי ועד העמותה.

היעדים של הפורום הם: לחזק את מעמדה של התרבות כתשתית חיונית בסיסית של החברה, להגדיל את התקציב של התרבות בהתאם לאמנת אונסקו, ולרמה הנהוגה ברוב מדינות אירופה בהם תקציב התרבות עומד על 1% מתקציב המדינה.

הגדלת אחוז התמיכה הממשלתית במוסדות באירופה עומד בין 50% – 90% מהתקציב השנתי של המוסד, בארץ במדינה משתתפת בסביבות 20-30 אחוז בלבד. להקל את הליך הגשת הבקשות וקבלת התמיכות, לצמצם את הבירוקרטיה, לקדם את החינוך לתרבות, לשמור על חופש היצירה וחופש הביטוי. לקדם את  חשיפת היצירה המקורית בעולם כולו.

לקידום מטרותיו פועל הפורום בשוטף לאורך כל השנה עם משרד התרבות והספורט, משרד האוצר על אגפיו השונים, משרד המשפטים ומשרד החוץ. בנוסף משתף פעולה עם איגודי וארגוני האמנים והיוצרים השונים, כולל מרכז השלטון המקומי, ואיגוד מנהלי תרבות ברשויות.

לצד הפורום פועלים: פורום יושבי ראש של ההנהלות הציבוריות, פורום מנהלים טכניים ופורום מנהלי שיווק במוסדות.

מטרות העמותה:

 • קידום וחיזוק התרבות והאמנות בישראל.
 • חיזוק וביסוס מוסדות תרבות ואמנות בכל הארץ ומכל התחומים.
 • לפעול להגדלת התמיכות במוסדות התרבות והאמנות על ידי הגדלת תקציבי החינוך והתרבות.
 • לפעול לחשיפת התרבות, האמנות והיצירה הישראלית בארץ ובעולם.
 • קידום יזמות ליצירת דור עתיד והכשרה של מנהלים כלליים ואמנותיים למוסדות וגופי תרבות ואמנות.
 • קידום והרחבת גיוס התרומות מקרנות פרטיות וציבוריות, עזבונות, מענקים וכספים מכל מקור בארץ ובחו"ל, שאיננו במסגרת תקציב המדינה, לגופים ומוסדות תרבות ואמנות בישראל.
 • עידוד שיתופי פעולה עם ארגונים מקצועיים הקשורים לתרבות ואמנות בארץ ובעולם.
 • ייצוג וייעוץ למדורי המועצה לתרבות, למועצת המוזיאונים ומחלקות מנהל תרבות.
 • הוצאה לאור של פרסומים הנוגעים לפעולות מוסדות התרבות והאמנות.
 • קיום כנסים לפיתוח הידע והמודעות לתרבות ואמנות.
 • להביא לתיאום ושיתוף בין מוסדות התרבות והאמנות בארץ.
 • עשיית כל פעולה אחרת אשר לדעת העמותה עשויה להביא לקידום מטרותיה.