צור קשר

פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר)

מספר העמותה:  580578276
ת.ד. 53196  תל-אביב  6153102
טלפון: 03-6445701
דוא"ל: itamar@forumtarbut.org.il