מכרזים והצעות עבודה

פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת מנהל/ת מינהל (תרבות ואמנות), משרד התרבות והספורט

מכרז פומבי  |  פורסם בתאריך: 21.03.24

משרד התרבות והספורט מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת מנהל/ת מינהל (תרבות ואמנות)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא:

ז' בניסן, תשפ"ד 15/04/2024. מספר מכרז: 117153

היקף המשרה
היקף המשרה: משרה מלאה.
מיקום המשרה: הגן הטכנולוגי, ירושלים
מתח דרגות: 42-44. בכירים ב-1

לפרטים נוספים והגשת המכרז: https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/vaadatitur3