חדשות ופרסומים

אנו מחזקים את ידי עם ישראל בשעה קשה זו ומתפללים לשלומם של הפצועים והנעדרים

11 אוקטובר 2023