Search
Close this search box.

דיני חוזים, מכרזים ודיני עבודה – יום עיון בתאריך 16.4.2024

סיכום דברים בווטסאפ – חוזה מחייב?

סיכום בע"פ ולחיצת יד – חוזה מחייב?

כולנו נדרשים לחתום על חוזים והסכמים, לשלוח הזמנות עבודה וכדומה. ביום העיון נקבל דיוקים, הגנות ותובנות בנושא, נלמד למה צריך לשים לב ומה נחשב כיום, בעידן הדיגיטלי, חוזה או הסכמה מחייבים.

החלק השני של היום יוקדש לדיני עבודה. משבר הקורונה והמלחמה הביאו איתם אתגרים גדולים בניהול עובדים מההיבט החוקי ובשל שינויים באופי ותנאי העסקה.

מידע נוסף והרשמה:

https://eventbuzz.co.il/dkvjl