חדשות ופרסומים

מפגש הכוונה לביקורת עומק של החשב הכללי למוסדות נתמכים

15 מאי 2023

https://drive.google.com/file/d/1jCWKxYlPBvnLnCsiNY5iTDe3_dYDlVwH/view