חדשות ופרסומים

עדכון לציבור הנרשמים והעתידים להירשם להדרכת בטיחות

13 ינואר 2022

בעקבות מצב התחלואה, הבידודים והמאומתים הרבים, ההדרכה ב-31.01.2022 שהייתה מתוכננת להתקיים בתיאטרון חיפה, עברה ל-Zoom ותיערך בשעות 09:00-15:00.

פרטי התחברות יישלחו לנרשמים הרלוונטיים לקראת המועד