חדשות ופרסומים

תכנית הרזידנסי הקבוצתית 2023 Air Givat Haviva

4 מאי 2023

https://www.artcenter.org.il/cgi-webaxy/item?air1&fbclid=IwAR0Jzn_Q_p4qv285poymxzXX4eoiFI5vt8mi_iKc3PHl-Mb96LRUTgR7dgo